Kvalitet

Kvalitet, uživanje i zadovoljstvo

Uživanje je savršen samo ukoliko je kvalitet vrhunski. Stoga se mi u Kotányi uvek trudimo da za Vas osiguramo začine i začinsko bilje vrhunskog kvaliteta koji će obogatiti Vašu svakodnevnu kuhinju.

Kako se uzgajaju naši proizvodi

Klima i kvalitet zemljišta igraju ključnu ulogu u gajenju biljaka. U najboljim prireodnim uslovima, kombinovanim sa stručnim znanjima i brižljivošću, uzgajaju se biljke koje čine temelje vrhunskih začina.

Upravljanje kvalitetom temeljeno na povjerenju

Tokom duge tradicije gradili smo decenijske kontakte sa našim partnerima u regijama u kojima se gaje biljke. Izabrane su one regije u kojima klima i tle za uzgoj biljaka garantuju najbolji rod. Sirovine koje naši dobavljači isporučuju su stalnog visokog kvaliteta, koji kontrolišemo metodom nasumice odabranih uzoraka. Zahvaljujući ovim kontrolnim tačkama, možemo da se pouzdamo u najviši kvalitet i da uživamo u njihovoj potpunoj sigurnosti.

Kako prerađujemo svoje proizvode – tehnologija i osećaj u jednom

Nakon berbe, začini i začinsko bilje nežno se prerađuju, a zatim pažljivo pakuju. Prerada naših proizvoda je spoj tehnike i osećaja. Začini i začinsko bilje pažljivo se obrađuju pre pakovanja, kako bi se očuvale dragocene arome. Kod sušenja vrlo je važna brzina i ispravna temperatura – što blaže i nežnije, to bolje! Osigurani su optimalni uslovi kod mlevenja, seckanja i prosejavanja. Naši začini tek se tada pakuju u ambalažu koja garantovano čuva sve arome.

„Da odaberemo samo najbolje od svih začina koji se nude širom sveta – to je za nas poseban izazov.“

Erwin Kotányi